Anslutna producenter

Däckleverantör är en producent som tillverkar, importerar eller säljer däck. Vilka däck som avses anges i "Förordningen om producentansvar för däck". Producenter som tillverkar, importerar eller säljer andra fordon och redskap än bilar försedda med nya däck omfattas också av regelverket i "Förordningen om producentansvar för däck".

Skrotbilsdäck omfattas inte av producentansvaret för däck varför hämtning av skrotbilsdäck endast sker hos bildemonterare som har särskilt avtal med Svensk Däckåtervinning. Kontakta Martin Lindkvist på martin.lindkvist@sdab.se, eller ring på +46 72 506 44 00.

Listan uppdateras löpande, dock med viss fördröjning över jul- och nyårshelgerna. Listan på anslutna producenter uppdaterad per 29 december.