Art of Recycling

Art of Recycling är ett kreativt koncept initierat av Svensk Däckåtervinning där konstnärer, kreatörer och formgivare bjuds in för att tolka däckåtervinning och den återvunna däckråvaran, vilket kan omfatta allt från konst och illustration till möbler, skulptur och smycken med mera. Att förena konst och däck är oväntat, men det är också idén bakom konceptet. Konst kan fungera som en inspirationskälla som erbjuder nya synsätt på omvärlden och utgöra en drivkraft för förändring. Om det kreativa och konstnärliga tolkar däckåtervinning och den återvunna däckråvaran, vilka nya perspektiv utvecklas då?

På denna sida kan du ta del av Illustratören Johanna Tham och konstnären Agnes Widboms tolkningar.

Johanna Tham

Illustratör

Upptäck mer av Johanna Tham

Svensk Däckåtervinning bjöd in illustratören Johanna Tham för att tolka däckåtervinningen och den återvunna däckråvaran. Resultatet blev tre olika spår – Cirkulärt, Grafiskt och Landskap. Nedan finns illustrationer på spåret Cirkulärt med beskrivning från Johanna Tham.

”Art of Recycling” kommer under 2024 utveckla en webbaserad plattform samt fortsatt tillgängligt på Svensk Däckåtervinnings hemsida.

Cirkulär

”Det cirkulära kan associeras både till hjulets form och till återvinningskedjor. Här ville jag göra en lekfull, abstrakt gestaltning av vägar, stigar, flöden. Här tänkte jag på material som övergår i annat. Hjulet står för rörelse. De slingrande formerna påminner om att ta nya vägar för att få nya perspektiv!”

Grafiskt

”I gestaltningsuppdraget ville jag jobba med abstrakta motiv som öppnade för tolkning hos betraktaren. Ledorden jag utgick från var ”Changing perspectives” och “New possibilities”. Olika beståndsdelar och material sätts samman för att få fram olika egenskaper. Nya möjligheter uppstår när de tas isär och sätts samman på nytt”.

Landskap

”Här tänkte jag på sediment, lager och tid. De miljontals år det tagit för moder jord att skapa olika material som stål och gummi. Det abstrakta landskapen vill påminna om omsorgen för naturen och ekologi”.

Agnes Widbom

Konstnär

Agnes Widbom (f.1990, Stockholm) bor i San Francisco och undersöker kroppen och sinnenas relation till sin omgivning genom måleri, foto och video.

Fotogram

Bilden tolkar däckåtervinning genom att föra samman cykliska rörelser som andetaget, solen och återvunnet däckgummi. Processen tar hänsyn till det tidsmässiga sambandet mellan uppfinnandet av däcket och fotogrammet, också kallat solprint, ett slags fotografi utan kamerahus där en bild uppstår när ljudkänslig vätska mörknar i en blå ton där pappret kommer i kontakt med solljus.

Med andetaget som blåser ut gummigranulatet i olika kompositioner över den ljuskänsliga vätskan omvandlas skuggan av granulatpulvret till ljuspunkter. När bilden exponeras under solens olika ställningar på himlen fångas en variation av skuggor och toner.

Med skiftande blå nyanser och ljuspunkter i olika kompositioner som påminner om något atmosfäriskt och aktiverat, vill bilderna skapa en positiv bild av däckåtervinningsprocessen. Tolkningen av återvinningsprocessen vill genom bilderna anknyta den återvunna däckråvaran till frågor om varför vi återvinner material. För en renare, därav blåare, atmosfär för djupare andetag.

Granulat

50 % återvunnet granulatpulver, körsbärskärnskol och vatten.

Har du frågor?

Vänligen hör av dig till Svensk Däckåtervinning oavsett om det handlar om däckupphämtning, materialets egenskaper, Art of Recycling eller däckåtervinning generellt.

Kundtjänst (däckupphämtning)

08 50 23 90 20

kundtjanst@sdab.se

Övriga frågor

08 50 60 10 55

info@sdab.se

Art of Recycling

media@sdab.se