Värdefullt material

Ett modernt däck innehåller högprestandamaterial och avancerade egenskaper och är en oöverträffad möjliggörare för samhällets transportbehov. Något oväntat fortsätter däcket utöver det att som återvunnen råvara tillföra samhällsnytta i många nya former. Endast fantasin och hårt arbete sätter gränserna för vad däcket kan fortsätta leva sitt liv som. På denna sida har du möjlighet att lära dig mer om däckets egenskaper, dess förädlingsdelar och användningsområden som återvunnen resurs.

Svensk Däckåtervinning har utvecklat en “verktygslåda” med olika plattformar, som var och en fokuserar på olika aspekter av däckåtervinning för att täcka olika delar av ämnet. Allt från att man känner sig bekväm och trygg med att använda materialet till att inspireras, vara nyfiken och kreativ.

ELTRP

Forskningsportal om återvunnet däckgummi

Till ELTRP

CERUB

Hållbarhetsmärkning för återvunnet däckgummi

Till CERUB

Rubber Hall

Image-, och inspirationsplattform

Till Rubber Hall

Bon Orbit

Råvaruleverantör

Kommer hösten 2024

I ett däck finns också stål som man får ut när däcket förädlas, som också används i återvunnen form.

Finklipp

Egenskaper

Gummi framställs idag både av saven från gummiträd (naturgummi) eller i en industriell process (syntetiskt). För att binda materialet samt för att få fram de egenskaper som önskas tillsätts olika ämnen till gummit; kimrök, oljor, tillsatser, mm. För att få ett stabilt, formbart och beständigt material vulkaniseras gummit genom tillsats av svavel och värme, vilket. skapar ett material med mycket hårda kemiska bindningar. Gummi har alldeles särskilda egenskaper i förhållande till andra material, och bakom varje däckmodell döljer sig ett enormt arbete för att nå de höga krav som såväl samhället som enskilda ställer på produkten. Däcket är konstruerat av högprestandamaterial som forskats fram för att vara hållbart, säkert (våtgrepp, vintergrepp), energibesparande (rullmotstånd), inte skapa buller, slitagetålighet, elasticitet, temperaturokänslighet inom olika intervall, ytkemisk bindningsförmåga, elektrisk och termisk isoleringsförmåga, UV-tålighet osv. Det som gör däcket särskilt intressant är att dessa egenskaper kvarstår även i återvunnen form och kan tillföra ny nytta i andra användningsområden genom att erbjuda minst samma funktionalitet som andra material som används idag.

Elasticitet

Däckgummit är elastiskt inom några procent, vilket betyder att det främst behåller sin form men ger viss flexibilitet och dämpning.

Friktionsskapande

Gummi även i återvunnen form erbjuder torr- och våtfriktion mot de flesta andra material och är fortfarande starkt mot mekaniskt slitage.

Ljudabsorberande

Gummi är effektivt som ljudabsorberande material och minskar buller genom att absorbera och dämpa ljudvågor.

Temperaturokänsligt

Gummi är temperaturkänsligt och kan anpassas för att prestera optimalt inom olika temperaturspann, vilket gör det användbart i miljöer med varierande temperaturer.

Slittåligt

Gummi är extremt slittåligt och tål mekanisk påfrestning över lång tid, vilket gör det till en hållbar och pålitlig lösning för olika tillämpningar och miljöer.

UV-beständigt

Gummifraktioner är mer UV-beständiga än många andra material eftersom blandningen är utvecklad för detta ändamål. Materialet förblir stabilt och hållbart under exponering av solens strålar, vilket gör det till ett bra val för bland annat utomhusbruk.

Ålderbeständig

Gummi är ålderbeständighet, vilket gör det motståndskraftigt mot nedbrytning och förändringar över tiden. Ett lämpligt val för långsiktiga tillämpningar.

Dränerande

Gummiklipp har dräneringsegenskaper som gör det effektivt för att leda bort vatten, vilket gör det till ett mångsidigt material i olika tillämpningar.

Kemiskt stabilt

För att få ett stabilt, formbart och beständigt material vulkaniseras gummit genom tillsats av svavel och värme vilket. skapar ett material med mycket hårda kemiska bindningar. Tack vare sin stabilitet släpper normalt inte däckgummi ut, lakar, ämnen till omgivande miljö och migration till luft, vatten eller vid t ex beröring är mycket begränsad. Det är till och med i laboratoriemiljö svårt att med mycket starka lösningsmedel få ut, eller till och med detektera, samtliga ämnen i materialet.

Förädlingsdelar och användnings­områden

Det däckmaterial som tjänat ut som en del av hjulet har inbyggda egenskaper som även kan tillföra ny nytta genom att erbjuda minst samma funktionalitet i olika användningsområden som idag löses med andra material, samt att uppnå en kostnadseffektivitet och att minska det totala miljöavtrycket. När materialet processas blir resultatet olika förädlingsstorlekar. Varje storlek av det nya materialet erbjuder unika egenskaper och användningsområden och tillgodoser ett brett utbud av industrier och specifika projektbehov. När man därmed lämnar sina däck till återvinning bidrar också det till att möjliggöra innovation på området.

Hela däck

7 kg – 5 ton

Däck i gott skick som av olika skäl kommit in till återvinning och som efter undersökning visat sig vara återbrukbara. Hela däck används till sjöfarten, lekplatser samt cementindustrin.

Granulat

0-5 mm

Ytterligare ett steg är att mala ner klippet till så kallat gummigranulat. Granulat har efterfrågade egenskaper som fyllnadsmaterial i gummiasfalt och gjutna produkter, t.ex. byggnadsmaterial, mode och inredning. Just gjutna produkter i blandning med plast blandas till ett material som fungerar i 3D-printar.

Grovklipp

50-250 mm

Vid denna storlek används materialet som dräneringsmaterial då egenskaperna gör att materialet inte fryser och inte heller släpper igenom vatten. Vidare kan klippet i denna storlek användas som ersättning i stenfraktioner.

Pulver

Det finaste granulatet kan blandas i färg för ljuddämpning eller som pigment samt som delkomponent i nytillverkning av däck och andra gjutna produkter.

Finklipp

15-50 mm

Efter ytterligare klippning erhålls så kallat finklipp som kan användas i bärlager i markbäddar för vattenrening, som ersättning till naturgrus. Med en särskild ytbehandling på ytan av klippet kan det fånga in fosfor och rensa avloppsvatten. Denna storlek av råvaran kan också mixas med betong, en ny produkt på marknaden. Gummibetongen väger endast 45% av vanlig betong och är lättare att hantera, billigare att transportera och ger ett lägre miljöavtryck.

Stål och textil

I ett däck finns också textil och stål som man får ut när däcket förädlas, vilka också används i återvunnen form. Stål och textil används i däck som strukturförstärkning. Stålet används också för att hålla däcken på fälgen. Textil kan bland annat användas i spånskivor samt armering av betong och asfalt. Stålet går huvudsakligen tillbaka till stålindustrin alternativt används i betong som armering.

Pyrolys- och devulkaniserings­råvara

Däck som genomgår en förångning utan närvaro av syre via pyrolys ger olja, kimrök och stål i separerade fraktioner. Olja, kimrök och stål kan fås så rena att de efterfrågas på världsmarknaden som miljövänligare alternativ till jungfruliga råvaror. Genom devulkanisering bryts svavelbindningarna i däckgummit och det medger att gummit kan blandas in i nya gummiapplikationer och ersätta jungfruligt material för återvulkanisering.

Energiråvara med eller utan stålinsats

Däck består av högvärdiga oljor och gummi samt kimrök som alla utgör goda tillsatser eller bränsle i för bränning i såväl kraftvärmeverk (för att höja temperaturen på avfallsförbränningen och därmed få en effektivare och miljövänligare förbränning) respektive i cementindustrin där även stålet i däcken kommer till användning i processen att omvandla kalk till cement.

Hållbarhets­märkning

Världens första hållbarhetsmärkning för återvunnet material drivs av däckbranschen

2019 lanserades världens första hållbarhetsmärkning för återvunnet däckgummi, CERUB (Circular Economy Rubber). Ett spårbarhetssystem och en kvalitetstämpling för en ansvarsfull återvinningsprocess specifikt för återvunnet däckgummi. Hållbarhetsmärkningen är unik i återvinningsvärlden och är ett verktyg i arbetet att höja värdet av materialet och materialåtervinningen. CERUB-märkningen tillämpas när däcket förädlats ner till klipp och granulat, men det finns intresse att använda märkningen redan på nytillverkade däck.

Till CERUB

 

Vill du köpa material?

När uttjänta däck återvinns erhålls ett material som till stora delar har kvar sina tekniska egenskaper. Det är mjukt, elastiskt och återtar sin ursprungliga form efter en belastning. Dessa egenskaper ger en möjlighet att framställa produkter med unika egenskaper, till exempel produkter som klarar av att deformeras stort utan att gå sönder, produkter som dämpar vibrationer, eller produkter som både dränerar, isolera och renar vatten. Bilderna visar materialet som finklippt, som granulat och som textil.

Är du nyfiken och intresserad av att använda materialet i en tilltänkt eller påbörjad produktidé? Tillsammans hjälper vi dig att välja ut specifika fraktioner av materialet med önskade egenskaper som möter dina behov. För mer information, vänligen kontakta peter.selemark@sdab.se, 070 552 86 36.

Till Bon Orbit

Showroom- och inspirationsplattform

Runt om i världen används återvunnet däckgummi inom design och som konstruktionsmaterial, men i det stora hela är det ett fortsatt okänt återvinningsmaterial. För att visa exempel på vad materialet kan användas inom skapades image-, och inspirationsplattformen Rubber Hall. Det är en plattform som samlar designers som i varierande grad har integrerat den återvunna däckråvaran i sina designer. Rubber Hall visar upp en variation av färdiga produkter, tillverkade av detta mångsidiga material, inom områden såsom samhälle, arkitektur, inredning och mode. Det är en plats som bjuder in till inspiration, att vara kreativ och ta del av materialet utifrån nya perspektiv. Plattformen gör det också möjligt att lyfta att många av materialets användningsområden återspeglas i vår vardag på ett mer naturligt sätt än vad som är känt.

På ett antal platser runt om i Sverige finns showrooms öppen och tillgänglig att ta del av för den som vill. Här visas både råvara, materialprover och färdiga produkter. Kontakta gärna media@sdab.se för att boka ett besök.

Till Rubber Hall