Konst kan fungera som en inspirationskälla som erbjuder nya synsätt på omvärlden och utgöra en drivkraft för förändring. Om det kreativa och konstnärliga tolkar däckåtervinning och den återvunna däckråvaran, vilka nya perspektiv utvecklas då?

Illustrationen, skapad av Johanna Tham, är en tolkning av däckåtervinning och den återvunna däckråvaran. Den är en del av det kreativa konceptet “Art of Recycling”.

Läs mer om Art of Recycling

Boka däckhämtning

Oväntade möjligheter

Däckåtervinning bjuder på många överraskningar och är på många sätt en guldgruva för innovation. Över hela världen används återvunnet däckgummi på olika sätt, men materialet är fortsatt en relativt okänd råvara. För att öka medvetenheten om däckåtervinning och dess potential behöver kunskap samlas från nya infallsvinklar, ibland flera samtidigt. Svensk Däckåtervinning arbetar med såväl nya fakta, med spårbarhet, med nyfikenhet och inspiration, med innovation och med gestaltning. Det handlar om kunskapsspridning och att hitta nya perspektiv. Välkommen till en värld av oväntade möjligheter!

Tjänster

Hämtningsavtal

Logistiken för Sveriges däckåtervinning hanteras genom ett kundservicesystem som består av en skräddarsydd webb- och mobilapplikation för att beställa hämtning av uttjänta däck. För möjligheten till upphämtning av uttjänta däck behöver man vara ansluten till Svensk Däckåtervinning AB och signera ett hämtningsavtal.

Läs mer

Är du redan ansluten? Logga in här!

Producent

Verksamheter tillverkar eller för in däck till Sverige och säljer dem vidare eller tar dem i eget bruk, omfattas av producentansvar enligt förordningen om producentansvar för däck (SFS 2023:133). Producentansvaret gäller både lösa däck och originalmonterade däck (undantaget originalmonterade däck på personbilar upp till 3,5 ton). En verksamhet som omfattas av producentansvaret ska vara anmäld som producent till Naturvårdsverket, samt ansluten till godkänd producentansvarsorganisation (SDAB). De som säljer däck till slutanvändare har enligt förordningen ett ansvar att ta emot uttjänta däck i samma omfattning. På denna sida kan du läsa mer om vad som gäller för just din verksamhet. På denna sida kan också företag som är anslutna till Svensk Däckåtervinning göra sin inrapportering.

Lämna in uttjänta producentansvars­däck

Hjälp oss att ta hand om och återvinna dina uttjänta däck. Oavsett om du är här som privatperson eller i egenskap av ett företag kan du under dessa sidor hitta hur just du kan göra för att materialet ska kunna göra mer nytta.

Sveriges däckåtervinning

I Sverige har vi etablerat ett heltäckande system för att samla in uttjänta däck för återvinning, med Svensk Däckåtervinning som ansvarig organisation. Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) är sedan 1994 ett icke-vinstutdelande kretsloppsföretag som utifrån det lagstadgade producentansvaret för däck organiserar insamling och återvinning av de ca 90,000 ton däck som årligen tas ur bruk i Sverige. Från början var fokus att se till att däck inte lämnades okontrollerat på fel ställe eller i naturen, även om ambitionen var hög från början att kliva uppåt i avfallshierarkin. I takt med att insamlingen har utvecklats och kunskapen om återvinningsprocesser och marknader har ökat, har också möjligheterna att skapa nytt värde börjat realiseras. Idag är fokus att öka materialåtervinningen samt att ersätta jungfruliga material och energi vid bland annat cementtillverking, och skapa värde och nytta av den återvunna däckråvaran i harmoni med människa och miljö.

Läs mer om Svensk Däckåtervinning

ca 4 000

Anslutna kunder

ca 5 000

Antal hämtställen

ca 250

Anslutna producenter

Logotypskulptur

Värdefullt material

Ett modernt däck har högteknologiska och avancerade egenskaper och är en oöverträffad möjliggörare för samhällets transportbehov. Något oväntat fortsätter däcket utöver det att som återvunnen råvara tillföra samhällsnytta i många nya former.

Läs mer om materialet

Miljö och hälsa

Svensk Däckåtervinning deltar i olika projekt avseende hur det återvunna materialet påverkar hälsa och miljö. I Vitboken för hållbarhet från 2019 läggs en grund för verksamheten utifrån ett större perspektiv och i Årsrapporterna för 2020 och 2021 visas på återvinningens interaktion med ekosystemen respektive hur kolcykeln ser ut för produkt och verksamhet. Återkommande för arbetet i Svensk Däckåtervinning är att se till helheter och att ta systemperspektiv för att undvika suboptimeringar eller rent kontraproduktiva åtgärder. Detta arbete understödjer även innovatörer genom att ge vägledning i, även för dem, de viktiga hållbarhetsfrågorna.

Vidare deltar Svensk Däckåtervinning aktivt i det europeiska arbetet med att etablera standarder för kvalitetssäkring av återvunnet däckmaterial genom arbetet i SES 422 och CEN 366. Arbetet är fokuserat på mätmetoder för renhet, storlekar, stålinnehåll mm och användning av standarderna skapar ytterligare trygghet vid handel och användning av material. www.cenelec.eu Svensk Däckåtervinning är också projektpartner i EU-projektet CIRPASS som bereder produktpass för däck i hela livscykeln.

Till Miljö och Hälsa

Nyheter

På Svensk Däckåtervinnings nyhetssektion kan du ta del av pressmeddelanden, aktuella händelser och nyheter. Här kan du också ta del av intressanta artiklar och reportage från andra medier som rör vår verksamhet. Utforska och håll dig informerad om vår strävan efter hållbarhet och innovation inom däckåtervinning.

Till nyhetsrum


Bibliotek

På Svensk däckåtervinningens bibliotek kan du utforska material som berör däckåtervinning och hållbarhet. Upptäck bland annat “Vägen mot hållbarhet”, en vitbok skapad av Däckbranschen, tillsammans med våra årsrapporter som behandlar olika teman inom däckåtervinning. Utöver detta kan du också ta del av annat intressant materialunderlag som belyser ämnet däckåtervinning och den återvunna däckråvaran.

Läs mer

Art of Recycling

Art of Recycling är ett kreativt koncept initierat av Svensk Däckåtervinning där konstnärer, kreatörer och formgivare bjuds in för att tolka däckåtervinning och den återvunna däckråvaran. Det kan omfatta allt från konst och illustration till möbler, skulptur och smycken med mera.

Upptäck mer