Statistik

Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) är godkänd producentansvarsorganisation för däck i enlighet med förordningen (2023:133) om producentansvar för däck. Svensk Däckåtervinning har sedan 1995 organiserat insamlingen och återvinningen av däck under producentansvaret. Insamlings- och återvinningssystemet finansieras genom återvinningsavgifter som importören betalar in i till Svensk Däckåtervinning. Svensk Däckåtervinning använder i sin tur återvinningsavgifterna till att finansiera en kostnadsfri hämtning och återvinning av uttjänta däck hos däckverkstäder och andra däckhanterare. Efter att importören betalat in återvinningsavgifter till Svensk Däckåtervinning tas dessa oftast ut av distributören som i sin tur lägger avgiften på konsumenten vilket innebär att konsumenten tar sitt miljöansvar genom att betala en återvinningsavgift vid köp av nya däck.

På denna sida presenteras nyckeltal och återvinningsstatistiken för de senaste åren. Här kan du se hur återvinningen har utvecklats över tid.

Anslutna kunder

ca 4000

Antal hämtställen

ca 5000

Antal producenter

ca 250

Antal hämtningar 2023

12 786 hämtningar utfördes under 2023

Nyckeltal för solcellsel på anläggningen i Linköping

150 Mega Watt timmar (Uppdaterad 20240618)