Miljö och hälsa

Svensk Däckåtervinning deltar i olika projekt avseende hur det återvunna materialet påverkar hälsa och miljö. I Vitboken för hållbarhet från 2019 läggs en grund för verksamheten utifrån ett större perspektiv och i Årsrapporterna för 2020 och 2021 visas på återvinningens interaktion med ekosystemen respektive hur kolcykeln ser ut för produkt och verksamhet. Återkommande för arbetet i Svensk Däckåtervinning är att se till helheter och att ta systemperspektiv för att undvika suboptimeringar eller rent kontraproduktiva åtgärder. Detta arbete understödjer även innovatörer genom att ge vägledning i, även för dem, de viktiga hållbarhetsfrågorna.

Vidare deltar Svensk Däckåtervinning aktivt i det europeiska arbetet med att etablera standarder för kvalitetssäkring av återvunnet däckmaterial genom arbetet i SES 422 och CEN 366. Arbetet är fokuserat på mätmetoder för renhet, storlekar, stålinnehåll mm och användning av standarderna skapar ytterligare trygghet vid handel och användning av material. www.cenelec.eu Svensk Däckåtervinning är också projektpartner i EU-projektet CIRPASS som bereder produktpass för däck i hela livscykeln.

Forskningsportal om återvunnet däckgummi

Svensk Däckåtervinning har med stöd från flertal internationella däckåtervinningsorganisationer tagit initiativ till att implementera och realisera ELTRP, världens första forskningsportal för återvunnet däckgummi. Läs mer om forskningsportalen längre ner på sidan.

Särskilda observations­områden vid användning av däckmaterial

Även om användning av återvunnet däckmaterial har visat sig ha många positiva effekter så bör det alltid studeras vad som i materialet är bra eller inte i en tillämpning. Däckmaterial har främst fem identifierade observationsområden där eventuella osäkerheter eller risker undersöks för att avgöra om tillämpningen bör avstås eller om det är något som kan hanteras. På denna sida listar vi följande observationsområden – zink, järn, 6PPD, PAH och partiklar i naturen.

Forskningsportal

Svensk Däckåtervinning har med stöd från internationella organisationer inom däckåtervinning tagit initiativ till att utveckla och implementera End-of-life Tyre Research portal (ELTRP), världens första forskningsportal om återvunnet däckgummi. ELTRP är en samhällsstödjande forskningsportal som syftar till att möjliggöra tillgång till publicerad forskning om återvunnet däckgummi. Områden som står i fokus är bland annat kemisk sammansättning, prestanda, materialanvändning, hälsa och miljö samt produkter. Forskningsportalen är öppen för alla, såsom akademiker, myndigheter, kommuner och lagstiftare till innovatörer, kreatörer, entreprenörer, privatpersoner och media.

ELTRP är också ett verktyg som understödjer arbetet att bygga och öka förtroendet för det återvunna däckmaterialet och för branschen. Systemets infrastruktur är byggd utifrån sökfunktion och filtreringssystem med en layout som liknar forskingsportaler generellt. Portalen vänder sig till den bredare målgruppen och det var därmed relevant att bygga funktionaliteten både användarvänlig och logisk för användaren så att önskad information är enkel att söka och hitta. Forskningsportalen underhålls av Svensk Däckåtervinning i samarbete med en postdoktorand (Ph.D) som hanterar inkomna rapporter och gör efter granskning dem sökbara i systemet. Bidrag av relevant forskning inom området välkomnas för att tillsammans utveckla ELTRP till den centrala forskningsportalen om det återvunna däckmaterialet. Om du vill bidra med forskning, vänligen kontakta info@eltrp.org.

Besök forskningsportalen ELTRP