Sveriges
däckåtervinning

I Sverige har vi etablerat ett heltäckande system för att samla in uttjänta däck för återvinning, med Svensk Däckåtervinning som branschens egen ansvariga organisation. Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) är sedan 1994 ett icke-vinstutdelande kretsloppsföretag, och av Naturvårdsverket godkänd producentansvarsorganisation, som utifrån det lagstadgade producentansvaret för däck organiserar insamling och återvinning av de ca 90,000 ton däck som årligen tas ur bruk i Sverige.

Från början var det praktiska fokuset att se till att däck inte lämnades okontrollerat  på fel ställe eller i naturen, även om ambitionen var hög från början att kliva uppåt i avfallshierarkin. I takt med att insamlingen har utvecklats och kunskapen om återvinningsprocesser och marknader har ökat, har också möjligheterna att skapa nytt värde börjat realiseras. Idag är fokus att öka materialåtervinningen och skapa värde och nytta av den återvunna däckråvaran i harmoni med människa och miljö.

Svensk Däckåtervinning strävar efter att vara ett föredöme i sin roll som producentansvarsorganisation med den återvunna däckråvaran som ett exempel och genom att tillföra nya perspektiv på återvinning av komplexa material och den hävstång det kan ge. I det arbetet vill Svensk Däckåtervinning också bidra med kunskap och nyfikenhet om återvunnet däckgummi och utveckla en struktur som inspirerar till skapande och kreativitet. Ambitionen är att understödja arbetet med att ge förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillvaro där människor kan tillgodose sina behov utan att det sker på bekostnad av vare sig andra levande varelser, växter eller kommande generationer.

Läs mer om Producentansvar för däck

Läs mer om Vision och mål

Läs mer om Statistik

Anläggningar

Svensk Däckåtervinning har fyra återvinningsanläggningar från norr till söder, med den största belägen i Linköping. Här kan du läsa mer om varje anläggning samt de regionala transporterna som är knutna till dem.

Läs mer

Däck­återvinningen internationellt

På denna sida kan du få en bredare förståelse för det globala landskapet för däckåtervinning. Läs mer om vilka länder i Europa som, likt Sverige, har ett producentansvar för däck, och vilka länder som använder andra typer av system. Här kan du också läsa mer om vilka typer av däckåtervinningssystem som används runt om i världen.

Läs mer

Däckbranschen
Sverige

Däckbranschen Sverige är den samlade organisationen för aktörer som representerar hela värdekedjan för däck, från importörer och distributörer till användning av material från återvunna däck. Nedan finner du de organisationer som tillsammans ingår i Däckbranschen Sverige.

Samarbets­partners till Däckbranschen

I däckbranschen är samarbete över gränserna avgörande för att driva frågor framåt, utbyta kunskap och skapa förståelse för varandras verksamheter. Tillsammans strävar vi efter att göra positiva förändringar och hålla oss informerade om utvecklingen inom respektive branscher, både nationellt och internationellt.