Däckåtervinningen
internationellt

I Europa samlas och bearbetas årligen över tre miljoner ton uttjänta däck genom olika återvinnings- och återanvändningssystem. Inom EU finns det tre olika system för hantering av uttjänta däck: producentansvar, statligt system eller fri marknad. Förutom i Sverige finns producentansvar för däck i ett 20-tal länder i EU, samt i ett fåtal länder i andra delar av världen. Andra länder använder sig av ett statligt system eller har fri marknad. På den här sidan kan du läsa mer om respektive system, både inom EU och internationellt.

ETRMA

European Tyre & Rubber Manufacturers Association (ETRMA) organiserar de europeiska tillverkarna av däck med huvudsyftet att representera tillverkarnas reglerade och relaterade intressen på europeisk och internationell nivå. ETRMA har även en sektion för däckåtervinningsfrågor där nationella organisationer samarbetar för regelbunden uppföljning och genomförande av gemensamma projekt inom hälsa och miljö.

Producentansvars­organisationer i Europa

Extended Producer Responsibility (EPR), även känt som producentansvar, innebär att tillverkarens ansvar för produkten sträcker sig till efter användning. Med andra ord måste tillverkaren som säljer däck på marknaden också ta ansvar för hur de hanteras när de har tjänat ut på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. Detta har lett till etableringen av icke-vinstdrivande organisationer, finansierade av däcktillverkare, som syftar till att hantera insamling och återvinning av uttjänta däck genom de mest ekonomiska lösningarna. I Europa samlas och bearbetas årligen över tre miljoner ton uttjänta däck genom olika återvinnings- och återanvändningssystem. Inom EU finns det tre olika system för hantering av uttjänta däck. Ungefär 20 länder, likt Sverige, har ett producentansvarssystem, medan två länder har ett statligt system och fyra länder har vad som kallas för fri marknad.

Hur ser det ut i andra länder i Europa?

De flesta länder i Europa har producentansvarsorganisationer, men det finns några få länder som har valt en annan strategi. Dessa länder har i stället valt att följa en fri marknadsmodell eller ett statligt system.

Hur ser det ut i andra delar av världen?

Internationellt sett varierar däckåtervinningsprocessen beroende på var i världen man befinner sig och vilken typ av infrastruktur och lagstiftning som finns tillgänglig. I USA finns det en variation av däckåtervinningsmetoder och system mellan olika delstater och regioner. Kanada, Australien och Nya Zeeland har båda en så kallad ”Stewardship-modell” som är liknande ett producentansvar. Producentansvarsmodellen handlar om att tillverkare ansvarar för sina produkter och dess avfallshantering, medan stewardshipmodellen är mer övergripande och handlar om att främja hållbarhet och ansvarsfull förvaltning av en hel produktkategori eller resurs. I Afrika är det Sydafrika som står ut. De hade via REDISA ett producentansvarssystem med ett avancerat IT-system redan 2010, lades ner 2018 och har inte återetablerat något system efter det. I Syd-, och Latinamerika finns det lokala initiativ till däckåtervinning.