Vision och mål

Svensk Däckåtervinning ambition är att ses som en ledande kraft och kompetens inom internationell däckåtervinning samt inom nationell cirkulär ekonomi. Vårt mål är att inom fem år bidra till ett positivare miljöavtryck och en mer balanserad ekonomi för däckåtervinningen, samtidigt som vi börjar sänka återvinningsavgifterna utifrån nuvarande förutsättningar. Genom ökat värdeskapande för våra kunder som använder vårt återvunna material, kommer materialets värde att öka. Vi tillämpar de modeller för god återvinning som presenteras i Vitboken för hållbarhet. Målet är därmed att bidra till att minska den totala miljöpåverkan under däckets hela livscykel från råvara, via tillverkning och användning, och på sikt röra oss mot ett totalt positivt avtryck. Nedan är ett par sammanfattande punkter Svensk Däckåtervinnings vision och mål.

 

En av däckåtervinningens viktigaste och mest prioriterade utmaningar är att öka andelen återvunnet material som ersätter både jungfruligt fossila och biologiska material. Vi överkonsumerar de båda. Vi måste därför vårda och använda de resurser vi redan har, på ett klokt, tryggt och säkert sätt. Genom att minska nyuttag av resurser kan våra ekosystem frodas utan att krav på att producera för människans behov.

Däckmaterialets återvunna livslängd behöver öka med samma faktor som vi överutnyttjar planetens resurser – 4,2. Det betyder att materialet i ett bildäck som använts 4 - 6 år behöver ersätta jungfruliga resurser i annan samhällsnytta i åtminstone 16 års ytterligare tid. Det här är något som Svensk Däckåtervinning jobbar aktivt med.

Cirkulära kriterier. För att kunna realisera visionen har Svensk Däckåtervinning arbetat fram modeller och kriterier för god återvinning. Genom att förlänga livslängden och låta däckmaterialet tjänstgöra i tillämpning efter tillämpning, multipliceras avlastningen när användandet av jungfruligt material minskar. I vitboken ”Vägen mot hållbarhet inom Däckbranschen Sverige” presenteras modeller och kriterier.

För att nå de global och lokal hållbarhet är återvinning inte nog. För att undvika suboptimering behöver vi ha ett systemperspektiv och rikta satsningarna dit de gör största möjliga nytta för miljön.

Genom närmare samarbete mellan innovatörer, industri, allmänhet, politiker, myndigheter och media kan förutsättningarna för vårt hållbarhetsarbete förbättras. Dagens regelverk och målkonflikter måste inriktas på att understödja återvinning som medel för att nå hållbarhetsmålen - även om det kräver insatser. Men för den cirkulära ekonomin är det värt en extra ansträngning.