Uppförandekod

Svensk Däckåtervinnings Uppförandekod för Leverantörer

Svensk Däckåtervinnings målsättning är att all dess verksamhet ska bedrivas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt i hela värdekedjan. Svensk Däckåtervinnings leverantörer och samarbetspartners har en viktig roll genom att man representerar Svensk Däckåtervinning utåt och därför bör agera i vår anda och i enlighet med våra värderingar. I dialog med våra leverantörer och samarbetspartners för att tillsammans arbeta för att uppfylla vår målsättning ska regler och riktlinjer i följande uppförandekod iakttas. Det kan dyka upp situationer då det kan vara svårt att bedöma vad som är ett korrekt agerande, våra Leverantörer och deras anställda kan då alltid vända sig till Svensk Däckåtervinning för råd och stöd.

 

 

 

Allmänna skyldigheter

Leverantören ska:

 

 

 

Ansvarsfull affärsverksamhet

Leverantören ska:

 

 

 

Arbetsmiljökrav

Leverantören ska:

 

 

 

Mänskliga rättigheter och arbetsrätt

Leverantören ska:

 

 

 

Skydda miljön

Leverantören ska:

 

 

 

Visselblåsarfunktion

Svensk Däckåtervinning uppmuntrar Leverantörer, deras anställda och samarbetspartners att rapportera eventuella oegentligheter och missförhållanden till vår visselblåsarfunktion. Detta gör man genom att skicka mail till visslan@sdab.se. Visselblåsarfunktionen inom bolaget garanterar att all kommunikation hanteras konfidentiellt.

Ladda ner som PDF